ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

3

1

Σύνδεση στο internet.

2

Παρακολούθηση μαθήματος ζωντανά μέσω χρήσης κοινού ψηφιακού πίνακα και άμεσης ανταπόκρισης από τον καθηγητή.

Ανάθεση εργασιών για το σπίτι και ηλεκτρονική αποστολή σημειώσεων του μαθήματος.

3

Start...today!