Το φροντιστήριο πραγματοποιεί μαθήματα προετοιμασίας για τους Έλληνες του εξωτερικού,οι οποίοι σκοπεύουν να συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις,με στόχο την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα σπουδών τους συνάδει με αυτό της Γ' Λυκείου,ενώ παρέχεται και η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν μαθήματα το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν την έναρξη των εξετάσεων και στις αίθουσες του φροντιστηρίου.
Ομογενείς