Γ' Λυκείου

Αρχαία          

Ιστορία          

Έκθεση-Λογοτεχνία  Κοινωνιολογία  

Ανθρωπιστικές Σπουδές
Τεχνολογικές Σπουδές
Επιστήμες Σπουδών Υγείας
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά      

Φυσική            

Χημεία                      Έκθεση-Λογοτεχνία          

Φυσική        

Χημεία        

Βιολογία      

Έκθεση-Λογοτεχνία      

Μαθηματικά            

Αρχές Οικ. Θεωρίας  

Α.Ε.Π.Π.             

Έκθεση-Λογοτεχνία             

5 Ώρες

3 Ώρες

3 Ώρες

3 Ώρες

4 Ώρες

3 Ώρες

4 Ώρες

3 Ώρες

5 Ώρες

4 Ώρες

3 Ώρες

3 Ώρες

5 Ώρες

3 Ώρες

3 Ώρες

3 Ώρες

  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Google+ Icon

© 2019 efstathopoulos.edu.gr - Designed by doumaria